ΑΝΩΤΕΡΗ - Α΄ ΟΜΙΛΟΣ 2017-18
Print
1η Αγων 09-09-2017 17:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 0 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  09-09-2017 17:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 6 : 2 ΒΑΛΤΕΡΟ
  10-09-2017 17:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 9 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  10-09-2017 17:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  10-09-2017 17:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 0 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  10-09-2017 17:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 4 : 0 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  10-09-2017 17:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 3 : 1 ΧΑΡΟΠΟ

2η Αγων 16-09-2017 17:00 ΧΑΡΟΠΟ 2 : 1 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  16-09-2017 17:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0 : 1 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  17-09-2017 17:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 3 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  17-09-2017 17:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 1 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  17-09-2017 17:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 6 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  17-09-2017 17:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 6 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  17-09-2017 17:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 2 ΚΕΡΚΙΝΗ

3η Αγων, 23-09-2017 17:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  23-09-2017 17:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 6 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  23-09-2017 17:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 0 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  24-09-2017 17:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 2 : 2 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  24-09-2017 17:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  24-09-2017 17:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 4 : 0 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  24-09-2017 17:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 0 ΧΑΡΟΠΟ

4η Αγων 30-09-2017 17:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 0 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  30-09-2017 17:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0 : 5 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  30-09-2017 17:00 ΧΑΡΟΠΟ 2 : 0 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  01-10-2017 16:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 0 : 4 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  01-10-2017 16:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 2 ΚΕΡΚΙΝΗ
  01-10-2017 16:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 4 : 6 ΒΑΛΤΕΡΟ
  01-10-2017 16:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 4 : 1 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

5η Αγων. 07-10-2017 16:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 6 ΧΡΙΣΤΟΣ
  08-10-2017 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 3 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  08-10-2017 16:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 5 : 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  08-10-2017 16:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 2 : 0 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  08-10-2017 16:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 2 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  08-10-2017 16:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 1 ΧΑΡΟΠΟ
  08-10-2017 16:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 1 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ

6η Αγων. 14-10-2017 16:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 4 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  14-10-2017 16:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  15-10-2017 16:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 1 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  15-10-2017 16:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 0 : 1 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  15-10-2017 16:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 5 ΧΑΡΟΠΟ
  15-10-2017 16:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 0 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  15-10-2017 16:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 0 : 3 ΠΡΟΒΑΤΑΣ

7η Αγων. 21-10-2017 16:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 6 ΚΕΡΚΙΝΗ
  22-10-2017 16:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 1 : 0 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  22-10-2017 16:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  22-10-2017 16:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  22-10-2017 16:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 2 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  22-10-2017 16:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 4 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  22-10-2017 16:00 ΧΑΡΟΠΟ 2 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ

8η Αγων 28-10-2017 16:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 5 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  28-10-2017 16:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 2 ΧΑΡΟΠΟ
  29-10-2017 15:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 3 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  29-10-2017 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 1 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  29-10-2017 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 4 : 0 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  29-10-2017 15:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  29-10-2017 15:30 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 3 : 0 ΠΡΟΒΑΤΑΣ

9η Αγων 04-11-2017 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 3 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  05-11-2017 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 2 : 0 ΚΕΡΚΙΝΗ
  05-11-2017 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 2 : 1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  05-11-2017 15:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 1 : 4 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  05-11-2017 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 4 : 2 ΒΑΛΤΕΡΟ
  05-11-2017 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 4 : 2 ΧΡΙΣΤΟΣ
  05-11-2017 15:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 2 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

10η Αγων. 11-11-2017 15:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 4 : 0 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  11-11-2017 15:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 8 ΧΑΡΟΠΟ
  12-11-2017 15:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 5 : 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  12-11-2017 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 1 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  12-11-2017 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 1 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  12-11-2017 15:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 0 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  12-11-2017 15:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2 : 2 ΔΑΣΟΧΩΡΙ

11η αγων 18-11-2017 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 4 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  18-11-2017 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 7 : 2 ΒΑΛΤΕΡΟ
  19-11-2017 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 4 : 2 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  19-11-2017 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 0 : 1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  19-11-2017 15:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 1 : 1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  19-11-2017 15:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 1 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  19-11-2017 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 4 : 1 ΚΕΡΚΙΝΗ

12η αγων 25-11-2017 15:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 4 : 1 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  25-11-2017 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 2 : 2 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  25-11-2017 15:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 5 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  26-11-2017 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  26-11-2017 15:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 ΧΡΙΣΤΟΣ
  26-11-2017 15:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 1 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  26-11-2017 15:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 0 : 0 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

13η αγων 02-12-2017 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 1 ΧΑΡΟΠΟ
  02-12-2017 15:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 2 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  03-12-2017 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 6 : 1 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  03-12-2017 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 10 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  03-12-2017 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 2 : 3 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  03-12-2017 15:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 2 : 0 ΚΕΡΚΙΝΗ
  03-12-2017 15:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 3 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ

14η αγων 09-12-2017 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 0 : 2 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  09-12-2017 15:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 0 : 6 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  09-12-2017 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 0 : 4 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  10-12-2017 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 5 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  10-12-2017 15:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2 : 1 ΚΕΡΚΙΝΗ
  10-12-2017 15:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 1 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  10-12-2017 15:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 0 : 2 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

15η αγων 16-12-2017 15:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 2 : 1 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  16-12-2017 15:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 4 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  17-12-2017 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 0 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  17-12-2017 15:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 5 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  17-12-2017 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 6 : 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  17-12-2017 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 2 : 2 ΧΑΡΟΠΟ
  17-12-2017 15:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 1 : 0 ΑΓΚΙΣΤΡΟ

16η αγων 07-01-2018 15:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 2 ΚΕΡΚΙΝΗ
  07-01-2018 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 4 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  07-01-2018 15:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 7 : 1 ΒΑΛΤΕΡΟ
  07-01-2018 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 1 : 2 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  07-01-2018 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 3 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  07-01-2018 15:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 3 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  07-01-2018 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 3 : 0 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ

17η αγων 13-01-2018 15:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 0 : 6 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  14-01-2018 15:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 4 : 0 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  14-01-2018 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 4 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  14-01-2018 15:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 ΧΑΡΟΠΟ
  14-01-2018 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 0 : 3 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  14-01-2018 15:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 3 : 1 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  14-01-2018 15:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 2 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ

18η αγων 27-01-2018 15:00 ΧΑΡΟΠΟ 4 : 3 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  27-01-2018 15:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 1 ΚΕΡΚΙΝΗ
  28-01-2018 15:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 2 : 1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  28-01-2018 15:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 5 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  28-01-2018 15:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 5 : 2 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  28-01-2018 15:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 0 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  28-01-2018 15:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 2 : 1 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ

19η αγων 03-02-2018 15:30 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 9 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  03-02-2018 15:30 ΧΑΡΟΠΟ 3 : 1 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  04-02-2018 15:30 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  04-02-2018 15:30 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 0 : 1 ΚΕΡΚΙΝΗ
  04-02-2018 15:30 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 2 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  04-02-2018 15:30 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 0 : 2 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  04-02-2018 15:30 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 0 : 2 ΧΡΙΣΤΟΣ

20η αγων. 11-02-2018 15:30 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 6 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  11-02-2018 15:30 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1 : 1 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  11-02-2018 15:30 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 5 : 0 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  11-02-2018 15:30 ΚΕΡΚΙΝΗ 8 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  11-02-2018 15:30 ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 3 ΧΑΡΟΠΟ
  11-02-2018 15:30 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 0 : 1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  11-02-2018 15:30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 3 : 1 ΔΑΣΟΧΩΡΙ

21η αγων. 24-02-2018 15:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 4 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  24-02-2018 15:30 ΧΑΡΟΠΟ 0 : 1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  25-02-2018 14:30 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 0 : 4 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  25-02-2018 15:30 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 0 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  25-02-2018 15:30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 3 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  25-02-2018 15:30 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 3 ΚΕΡΚΙΝΗ
  25-02-2018 15:30 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 5 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

22η αγων 03-03-2018 16:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 1 : 3 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  04-03-2018 16:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 1 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  04-03-2018 16:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3 : 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  04-03-2018 16:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 6 : 0 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  04-03-2018 16:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 2 : 1 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  04-03-2018 16:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 4 : 0 ΧΑΡΟΠΟ
  04-03-2018 16:00 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 3 : 0 ΔΑΣΟΧΩΡΙ

23η αγων 10-03-2018 16:00 ΧΑΡΟΠΟ 8 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  11-03-2018 16:00 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 1 : 1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ
  11-03-2018 16:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2 : 5 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  11-03-2018 16:00 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 3 : 4 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  11-03-2018 16:00 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 1 : 0 ΚΕΡΚΙΝΗ
  11-03-2018 16:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 0 : 2 ΠΡΟΒΑΤΑΣ
  11-03-2018 16:00 ΧΡΙΣΤΟΣ 0 : 4 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

24η αγων 17-03-2018 16:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  18-03-2018 16:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 1 : 0 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  18-03-2018 16:00 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 4 : 1 ΧΡΙΣΤΟΣ
  18-03-2018 16:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 5 : 2 ΧΑΡΟΠΟ
  18-03-2018 16:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 2 : 1 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  18-03-2018 16:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 : 1 ΔΑΣΟΧΩΡΙ
  18-03-2018 16:00 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 0 : 2 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ

25η αγων 01-04-2018 16:30 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ 1 : 1 ΧΑΡΟΠΟ
  01-04-2018 16:30 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 8 : 0 ΒΑΛΤΕΡΟ
  01-04-2018 16:30 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 10 : 7 ΑΓΚΙΣΤΡΟ
  01-04-2018 16:30 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 1 : 1 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  01-04-2018 16:30 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 7 : 0 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
  01-04-2018 16:30 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 2 : 0 ΚΕΡΚΙΝΗ
  01-04-2018 16:30 ΧΡΙΣΤΟΣ 1 : 3 ΠΡΟΒΑΤΑΣ

26η αγων 15-04-2018 17:00 ΧΑΡΟΠΟ 1 : 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
  15-04-2018 17:00 ΒΑΛΤΕΡΟ 2 : 4 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ
  15-04-2018 17:00 ΑΓΚΙΣΤΡΟ 2 : 2 ΧΡΙΣΤΟΣ
  15-04-2018 17:00 ΚΕΡΚΙΝΗ 2 : 1 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ
  15-04-2018 17:00 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 1 : 10 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ
  15-04-2018 17:00 ΔΑΣΟΧΩΡΙ 2 : 3 ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ
  15-04-2018 17:00 ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2 : 0 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ

Prev Next
Σουβλάκι ο Σώτος | Τηλέφωνο :23210 56211
Auto Club - Λευκώνας Σερρών - Τηλ. 23210 50599, 75895
…γιατί πίσω από κάθε πετυχημένη ιστορία κρύβεται ένας Σερραίος!
Le@rn it... ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ...
ParisNiko - Τηλ. 23210 24515, 55177 - CU: 6943 445 854, F2G: 6931 303 318, WHATS UP: 6980 018 050
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ STUDIO - Τηλ.: 694 806 9001
BP ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - AUTO GAS
P&J Papoutsis, clothes & shoes
ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ-ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΛΑΣΤΙΚΑ-ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ- ΜΕΣΟΡΑΧΗ ΣΕΡΡΩΝ, ΤΗΛ.: 2324022873, 2324020110, 6944740126, 6971804152
VETROP - ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΤΣΗΣ -  ΕΜΠΟΡΙΟ (ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ) - Τηλ.: 23210 80033 - Οδός Σερρών - Θεσσαλονίκης (6o χλμ)
STUDIO FOTO KLIK
BP Πετρέλαιο Θέρμανσης: Μανάφης Κωνσταντίνος, 2o χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, τηλ: 23210 39358
ΒΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΤΗΛ.: 23210 36238 - Κιν: 6978 330 547
ΟΠΤΙΚΑ - ΗΛΙΑΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ - Λ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ 18, ΣΕΡΡΕΣ - ΤΗΛ: 23210 23124 - 6936 903 511
Goal Cafe | To Νούμερο 1 Sports Cafe της πόλης / ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ NOVA
  1. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  2. ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Prev Next
www.serresgoal.gr - FOTO KLIK - Εθν. Αντίστασης 5 (πλατεία Ελευθερίας) - Σέρρες- Τηλ.: 23210 23131
Bet Αρένα - Τηλ. 23210 59586
O2  ARENA sports cafe - Γρ. Ρακιτζή 57, Σέρρες - τηλ.: 23210 65676, Υπεύθυνος: Νίκος Λάππας τηλ.: 6936145444
ΜΕΓΑΛΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ… 90 ΧΡΟΝΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Disney…
SELI ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΤΗΛ: 23210 73223
Family Kitchen - Χειροποίητος Γύρος, Εκλεκτά Ψητά
Συμβουλευτική Λογιστική - Γαβριηλίδης Ιωάννης - Μεραρχίας 13 - Σέρρες - τηλ. 23210 67371 - 6934 910 968
Welcome Stores ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΣΕΡΡΕΣ

Η "ΦΩΤΟ" ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΥΡΙΣΕ Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ… ΕΥΤΥΧΩΣ ΥΠΗΡΧΕ ΓΙΑΤΡΟΣ…

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

« Νοέμβριος 2018 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ΝΕΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ… ΣΦΥΡΙΖΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ… ΣΑΒ 17/11-15:00

Νοε 14, 2018

ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ-ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ… ΣΦΥΡΙΖΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΟΥΜΑΛΑΚΗΣ… ΣΑΒ 17/11-15:00

Ο Σερραίος Απόστολος Τζουμαλάκης θα εκπροσωπήσει την Σερραϊκή διαιτησία στη...