Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014
EPSS KYPELLA
Επειδή πολύ λόγος γίνεται στα ποδοσφαιρικά στέκια του νομού, για την Αναδιάρθρωση που θα ισχύσει από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο 2014-15 και για τις αλλαγές που φέρνει στις κατηγορίες, εμείς στο Serresgoal κάναμε φύλλο και φτερό την Αναδιάρθρωση και σας την παρουσιάζουμε όσο πιο κατανοητά γίνεται, δίνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα για το πόσες ομάδες κερδίζουν άνοδο, πόσες θα παραμένουν σε κάθε κατηγορία και πόσες ομάδες υποβιβάζονται από κάθε Κατηγορία.
Οι αλλαγές που φέρνει η Αναδιάρθρωση των Πρωταθλημάτων έχει να κάνει κατ’ αρχή με την δημιουργία των νέων κατηγοριών και των ομάδων που θα τις απαρτίζουν κι αοι οποίες με αριθμούς είναι οι εξής:
.
Α1: 12 ομάδες (1 όμιλος)
.
Α2: 28(14+14) ομάδες (2 όμιλοι)
.
Β΄ Κατηγορία: 42(14+14+14) ομάδες(3 όμιλοι)ι)
.
Γ΄ Κατηγορία: Ανάλογα  με τις δηλώσεις
.
Το σύνολο ομάδων της Α1, Α2 και Β΄ Κατηγορίας ανέρχεται στις 82 ομάδες.
Σε κάθε περίτπωση, οι 5 πρώτες στην Α΄ κατηγορία ανά όμιλο είναι εξασφαλισμένες για την συμμετοχή στην Α1(Κατηγορία ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ), αλλά και ο 6ος καλύτερος μέσα από τα μπαράζ που μπορεί να φθάσει μέχρι και τον καλύτερο 7ο, ανάλογα αν θα υποβιβασθεί ή αν θα προβιβασθεί ο Πρωταθλητής Σερρών ή υποβιβασθεί ή μη ομάδα μας από την Γ΄Εθνική.
Στην Α2, εκτός από την τελευταία ομάδα ανά όμιλο, που υποβιβάζεται από την Α΄,  θα αγωνισθούν όλες οι υπόλοιπες της Α΄κατηγορίας(φετινής), και σίγουρα οι 4 πρώτες που μπορεί να γίνουν και 5 ανά όμιλο ή οι καλύτερες πέμπτες ανάλογα με την άνοδο και τον υποβιβασμό του πρωταθλητή ή των ομάδων μας στην Γ΄ Εθνική.
Στην Β΄ κατηγορία θα συμμετάσχουν οι 2 υποβιβασμένες ομάδες από την Α΄ κατηγορία, οι 10 ομάδες που θα κερδίσουν την άνοδο από την Γ΄ Κατηγορία(3 πρώτοι και η καλύτερη 4η) και ανάλογα 33 έως 35 ομάδες από την Β΄ κατηγορία, ανάλογα με την περίπτωση(ανόδου-υποβιβασμού). Δηλαδή στην χειρότερη περίπτωση από την φετινή Β΄ κατηγορία θα υποβιβασθούν 5 ομάδες και στην καλύτερη 3 ομάδες.
.
Διαβάστε τις τρεις περιπτώσεις παρακάτω αναλυτικά:
Α) Στην περίπτωση όπου καμία από τις ομάδες μας από την Γ΄ Εθνική δεν υποβιβάζεται, ενώ ο πρωταθλητής Σερρών προβιβάζεται κι αυτός στην Γ΄ Εθνική.
Τότε για την δημιουργία της Α1(12 ομάδες - κατηγορία ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ), συμμετέχουν απ’ ευθείας οι 6 πρώτες και αφού ο πρωταθλητής όπως είπαμε προβιβάζεται άρα αδειάζει μια θέση κι έτσι η 12η ομάδα της Α1 θα προκύψει από μπαράζ των έβδομων ομάδων των δυο ομίλων της Α΄ κατηγορίας.
Στην περίπτωση αυτή στην Α2 που θέλουμε σύνολο 28 ομάδων, θα έχουμε 13 ομάδες από τους 2 ομίλους της Α΄ κατηγορίας και 15 ομάδες από την Β΄ κατηγορία(δηλαδή τους 5 πρώτους από τους τρεις ομίλους).
Σε συνέχεια στη Νέα Β΄ κατηγορία(3 όμιλοι) που θα χρειασθούν 42 ομάδες θα συμπληρωθούν ως εξής: Οι 2 τελευταίες από την φετινή Α΄ κατηγορία(η μια τελευταία ανά όμιλο), οι 10 ομάδες που θα ανεβούν από την Γ΄ κατηγορία και από την Β΄ Κατηγορία θα παραμείνουν 30 ομάδες και επειδή ήταν 33 από τους τρεις ομίλους, στην περίπτωση αυτή θα υποβιβασθούν οι τρεις τελευταίες(μια ανά όμιλο) για να μείνουν 30.
Στην Γ΄ Κατηγορία θα  παίξουν οι 3 ομάδες που θα υποβιβασθούν από την Β΄ Κατηγορία και όσες άλλες δηλώσουν, οι οποίες θα συγκροτήσουν τους ομίλους ή τον ένα  όμιλο της Γ΄ κατηγορίας.
Β) Στην περίπτωση που  δεν έχουμε υποβιβασμό από την Γ΄ Εθνική και δεν έχουμε όμως και άνοδο στην Γ΄ Εθνική του πρωταθλητή Σερρών, ή έχουμε υποβιβασμό από την Γ΄ Εθνική και άνοδο του πρωταθλητή Σερρών στην Γ΄ Εθνική.
Τότε η Α1(12 ομάδες), συγκροτείται από τις 6 πρώτες ομάδες των δυο ομίλων της Α΄ κατηγορίας στην περίπτωση που δεν έχουμε άνοδο και ούτε υποβιβασμό, ενώ στην περίπτωση που έχουμε άνοδο του πρωταθλητή και υποβιβασμό από τη Γ΄Εθνική, η ομάδα που υποβιβάζεται μαζί με τις 11(6+5)ω συγκροτούν τη νέα κατηγορία των Επίλεκτων.
Στην περίπτωση αυτή στην Α2 που χρειάζεται 28 ομάδες, θα έχουμε 14 ομάδες από την Α΄ Κατηγορία και 14 ομάδες από την Β΄ Κατηγορία δηλαδή οι 4 πρώτοι των 3 ομίλων(4χ3=12) και οι άλλοι 2 ομάδες θα  προκύψουν με μπαράζ ανάμεσα στου 3 πέμπτους των 3 ομίλων.
Σε συνέχεια αυτής της περίπτωσης, στη Νέα Β΄ κατηγορία(3 όμιλοι) που θα χρειασθούν 42 ομάδες θα συμπληρωθούν ως εξής: Οι 2 τελευταίες από την φετινή Α΄ κατηγορία(η μια τελευταία ανά όμιλο), οι 10 ομάδες που θα ανεβούν από την Γ΄ κατηγορία και από την Β΄ Κατηγορία θα παραμείνουν 30 ομάδες και επειδή ήταν 34 από τους τρεις ομίλους, στην περίπτωση αυτή θα υποβιβασθούν 4 ομάδες( η τελευταία ανά όμιλο και μία ακόμη από μπαράζ από τις προτελευταίες.
Στην Γ΄ Κατηγορία θα  παίξουν οι 4 ομάδες που θα υποβιβασθούν από την Β΄ Κατηγορία και όσες άλλες δηλώσουν, οι οποίες θα συγκροτήσουν τους ομίλους ή τον ένα  όμιλο της Γ΄ κατηγορίας
Γ) Στην περίπτωση που υποβιβάζεται μια ομάδα από την Γ΄ Εθνική και ο πρωταθλητής Σερρών δεν κερδίζει την άνοδο για την Γ΄ Εθνική.
Τότε Α1(12 ομάδες), συγκροτείται από τις 5 πρώτες των 2 ομίλων της Α΄ κατηγορίας και από την καλύτερη έκτη που θα βγει μέσα από μπαράζ(11 ομάδες από την Α΄ και μία από την Γ΄ Εθνική).
Στην περίπτωση αυτή στην Α2 που χρειάζεται 28 ομάδες, θα έχουμε 15 ομάδες από την Α΄ Κατηγορία και 13 ομάδες από την Β΄ Κατηγορία, δηλαδή οι 4 πρώτοι των 3 ομίλων(4χ3=12) και ο ένας καλύτερος μέσα από τα μπαράζ των πέμπτων ομάδων.
Σε συνέχεια αυτής της περίπτωσης, στη Νέα Β΄ κατηγορία(3 όμιλοι) που θα χρειασθούν 42 ομάδες θα συμπληρωθούν ως εξής: Οι 2 τελευταίες από την φετινή Α΄ κατηγορία(η μια τελευταία ανά όμιλο), οι 10 ομάδες που θα ανεβούν από την Γ΄ κατηγορία και από την Β΄ Κατηγορία θα παραμείνουν 30 ομάδες και επειδή είναι 35, από τους τρεις ομίλους, στην περίπτωση αυτή θα υποβιβασθούν 5 ομάδες( η τελευταία ανά όμιλο και 2 ακόμη από μπαράζ από τις 3 προτελευταίες).
Στην Γ΄ Κατηγορία θα  παίξουν οι 5 ομάδες που θα υποβιβασθούν από την Β΄ Κατηγορία και όσες άλλες δηλώσουν, οι οποίες θα συγκροτήσουν τους ομίλους ή τον ένα  όμιλο της Γ΄ κατηγορίας.
.
* Mια διευκρίνηση σχετικά με τις μεταγραφές των ερασιτεχνικών ομάδων: Οι ομάδες δικαιούνται τρεις μεταγραφές ερασιτεχνών,ποδοσφαιριστών και  απεριόριστους ελεύθερους.
Κατηγορία ΕΠΣΣ

MENTHS_ALEKSIS
Στον Εθνικό Σιδηροκάστρου όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξανδρος Μεντής, αλλάζοντας ομάδα, όχι όμως όνομα και χρώμα στην φανέλα του, ψάχνοντας ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του.
Ο 20χρονος επιθετικός μένει ελεύθερος από τον Εθνικό Γαζώρου, μιας και ο προπονητής του Μάκης Κατσαβάκης, δείχνει να μην τον υπολογίζει, καθώς δεν του έδωσε ούτε λεπτό συμμετοχής σε επίσημο παιχνίδι, ενώ στην περσινή περίοδο όταν είχε προαχθεί στην πρώτη ομάδα και είχε γίνει επαγγελματίας, είχε χρησιμοποιηθεί 2  φορές, στην 2η μάλιστα αγωνίσθηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο, στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ηρακλή Ψαχνών.

Κατηγορία Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ
Πέμπτη, 09 Ιανουαρίου 2014 17:44

ΛΙΟΝΤΑΡΙ Ο NINO ΜΙΛΕΝΚΟΒΙΤΣ

MILENKOBITS_090114
(Σε άριστη φυσική κατάσταση έδειξε όττι βρίκεται ο Νίνο Μιλένκοβιτς, που πήρε μέρος κανονικά στην σημερινή πρωινή προπόνηση τπυ Πανσερραϊκού, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών)
Λιοντάρι για 3η φορά ντύθηκε ο Νίνο Μικλένκοβιτς καθώς σήμερα το μεσημέρι ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Πανσερραϊκό, δίνοντας ένα όμορφο τέλος στο σήριαλ των τελευταίων ημερών, μιας και οι Δοικούντες του Πανσερραϊκού ήταν σε καθημερινή επικοινωνία τόσο με τον Βόσνιο κεντρικό αμυντικό, όσο και με την Διοίκηση της ΠΑΕ Δόξα Δράμας, προκειμένου να βρεθεί η φόρμουλα της μετακίνησής του στον Πανσερραϊκό.
Ο 36χρονος κεντρικός αμυντικός με την εμπειρία του θα δώσει λύσεις και βοήθειες στον κεντρικό μεσοαμυντικό χώρο, που φαίνεται να πάσχει ο Πανσερραϊκός. Είναι όμως δύσκολο να αγωνισθεί στον εντός έδρας αγώνα με τα Μουδανιά, την Κυριακή, καθώς είναι δύσκολο να ετοιμαστούν τα έγραφα που απαιτούνται για την έκδοση δελτίου, ενώ αγωνιστικά είναι πανέτοιμος, όπως φάνηκε και από την πρωινή προπόνηση του Πανσερραϊκού στην οποία πήρε μέρος.
Μάλιστα στην επίσημη ανακοίνωση γίνεται λόγος και για την μετακίνηση του Μπόζινταρ Τάντιτς στον Πανσερραϊκό, αλλά και μα δίνεται η πληροφορία ότι ο Νίκος Κατσαβάκης θα συνεχίσει να αγωνίζεται έως το τέλος του Α΄ γύρου.
Τέλος γίνεται αναφορά στην δωρεάν προβολή στις νέες φανέλες της Γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ ΚΡΙ μετά την καταστροφική πυρκαγιά που έπληξε την Μεγάλη Σερραϊκή Γαλακτοβιομηχανία.
.
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
Σας  ενημερώνουμε  ότι:
1. Εντάχθηκαν  στο  δυναμικό  της ομάδας  μας  οι ποδοσφαιριστές TADIC  BOZIDAR και MILENKOVIC   NINOSLAV.
2. O ποδοσφαιριστής  ΚΑΤΣΑΒΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  θα  συνεχίσει να  αγωνίζεται  στην ομάδα  μας  έως και το  τέλος  του 1ου  γύρου του Πρωταθλήματος.
3. Η Διοικούσα  Επιτροπή  αποφάσισε να συμπαρασταθεί αφιλοκερδώς στη γαλακτοβιομηχανία  ΚΡΙ-ΚΡΙ με τη διαφημιστική προβολή της  στην αγωνιστική φανέλα της ομάδας  μας  και με την προσφορά 300 εισιτηρίων διαρκείας  στους  εργαζόμενους της ΚΡΙ-ΚΡΙ.
Σέρρες  09.01.2014
Η Διοικούσα  Επιτροπή του
Ποδοσφαιρικού  Τμήματος
Του Μ.Γ.Σ.  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

Κατηγορία Γ΄ ΕΘΝΙΚΗ

…γιατί πίσω από κάθε πετυχημένη ιστορία κρύβεται ένας Σερραίος!
  1. ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ
  2. ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Prev Next
Welcome Stores ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΦΥΤΩΡΙΑ ΔΕΛΧΑΣ - ΤΗΛ.: 6943667587 - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ

Η "ΦΩΤΟ" ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΠΣΣ… ΠΛΟΥΣΙΟ ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ… ΚΑΙ VIDEO…

ΑΡΘΡΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

« Ιούνιος 2020 »
Δευ Τρί Τετ Πέμ Παρ Σάβ Κυρ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ΝΕΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΠΣΣ: ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 07 & 08/3 -15:30

Μαρ 07, 2020

ΕΠΣΣ: ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ 07 & 08/3 -15:30

Οι ορισμοί των διαιτητών των πρωταθλημάτων ΕΠΣ Σερρών για το Σαββατοκύριακο...